sd2snes

L'sd2snes és un cartutx flaix per a Super Nintendo que permet carregar-hi ROMs mitjançant una targeta SD.

Però no carrega només ROMs i prou: porta incorporat maquinari suficient per emular xips de cartutxos concrets (DSP, Cx4, Super FX, MSU-1), per la qual cosa pot carregar pràcticament qualsevol ROM.

El codi font de l'sd2snes és públic i en constant evolució, motiu pel qual és perfectament possible fer-ne una traducció al català.

La traducció al català està finalitzada i la podeu descarregar.

El codi font del fitxer generat és disponible a GitHub.

Traducció començada: 18 d'abril del 2016
Darrera actualització: 25 de març del 2019

Com configurar-lo en català

Descarregueu aquest fitxer i copieu el fitxer "menu.bin" dins del directori "sd2snes" de la vostra targeta SD, substituint-ne l'original.

IMPORTANT! La versió del microprogramari ha de ser la 1.10.1! Si no l'és, és possible que l'sd2snes deixi de funcionar!