NyaaPantsu

NyaaPantsu és un dels múltiples clons de nyaa.se que van aparèixer quan aquest darrer va tancar.

Es tracta d'un servei de llista de fitxers torrent, especialitzat en manga, anime i altres elements de la cultura japonesa. Millora nyaa.se en alguns aspectes, com per exemple poder triar l'idioma o el tema del lloc web, ofereix una API perquè els fansubs puguin enviar-hi noves descàrregues automàticament, etc.

La traducció al català està finalitzada i disponible al lloc web.

El codi font és disponible a GitHub.

Traducció començada: 10 de maig del 2017
Darrera actualització: 13 de novembre del 2017

Com configurar-lo en català

Si no us apareix automàticament en català, podeu canviar d'idioma una vegada hàgiu iniciat la sessió, anant a Configuració del compte (Account settings) i després triant l'idioma a Idioma (Language).